Cum te putem ajuta?

Îți mulțumim pentru interesul acordat produselor VELUX. Accesează link-urile din stânga și din josul acestei pagini pentru a găsi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de modul de achiziție a rulourilor VELUX prin intermediul magazinului online.

BLACK FRIDAY Termeni și condiții


Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale 
„BLACK FRIDAY” 
1. Organizatorul campaniei promoționale Campania promoțională „BLACK FRIDAY” este organizată de către S.C. VELUX România S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Turnului nr. 5, Coresi Business Park, Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1287/1997, având CUI 9434380, atribut fiscal RO, numită în continuare „Organizator”. Regulamentul Oficial a fost elaborat în conformitate cu legile din România, fiind disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.veluxshop.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după un anunț public făcut anterior pe site-ul www.veluxshop.ro. 
2. Durata campaniei promoționale Campania promoțională „BLACK FRIDAY” se desfășoară în perioada 22-29 noiembrie 2021. Campania va începe la data de 22 noiembrie la orele 00:00:01 și se va încheia în data de 29 noiembrie 2021 la orele 23:59:59. 
3. Mecanismul campaniei promoționale Organizatorul oferă un discount de 20% pentru toate comenzile de rulouri plasate pe site-ul www.veluxshop.ro în data de 22 noiembrie, orele 00:00:01, până în 29 noiembrie 2021 orele 23:59:59. Discount-ul de 20% se va genera automat odată cu plasarea comenzii. Această campanie nu se cumulează cu alte campanii. 
4. Produse participante la campanie Fac obiectul acestei campanii rulourile interioare/exterioare manuale VELUX pentru ferestre de mansardă, disponibile exclusiv în magazinul online www.veluxshop.ro. 

 

Produsele participante sunt: 
• Rulouri exterioare parasolare: MHL 
• Rulouri opace: DKL, Colecție copii, Colour by You
• Rulouri DUO: DFD
• Rulouri plisate-opace: FHC 
• Rulouri plisate semi-transparente: FHL 
• Jaluzele clasice: PAL 
• Rulouri semi-transparente: RHL, RHZ, RFL 
• Rulouri pentru diminuarea luminii: RHZ
• Plasa împotriva insectelor: ZIL 
 
Nu participă la această campanie rulouri și roletele interioare/exterioare electrice/solare, pachetele confort Standard și Standard Plus (ROZ și DOP) și dispozitivele de control manuale. Toate produsele VELUX participante trebuie să fie achiziționate exclusiv prin intermediul site-ului www.veluxshop.ro. Produsele achiziționate prin intermediul distribuitorilor parteneri VELUX nu fac obiectul acestei campanii. Clienții care achiziționează rulourile VELUX prin intermediul distribuitorilor parteneri VELUX, nu pot beneficia de discount-ul de 20%. 
5. Dreptul de participare 4.1 La campania „BLACK FRIDAY” pot participa persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau cu sediul pe teritoriul României. Nu pot participa angajații companiei VELUX România, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). 
6. Protecția datelor personale Prin înscrierea la promoția „BLACK FRIDAY” participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament și își exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/mobil, adresa de e-mail, cont bancar, CNP) să fie prelucrate de compania VELUX România pe parcursul campaniei promoționale în scopul participării la campaniei. Organizatorul prelucrează aceste date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv, în acord cu Politica de confidențialitate a VELUX România S.R.L., disponibilă pe site-ul www.veluxshop.ro Organizatorul se obligă să protejeze datele personale primite pe parcursul desfășurării campaniei în mod adecvat și folosind mijloacele tehnice și organizatorice corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția adecvată a acestor date în conformitate cu legislația în vigoare, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale. Organizatorul confirmă că procesarea datelor cu caracter personal se va face doar în scopul menționat mai sus și că nu va cauza încălcarea vreunei reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Orice comunicare în acest sens se va face pe adresa de e-mail: protecțiadatelor@velux.com. 
7. Litigii Orice potențial litigiu între Organizator și participanții la această campanie promoțională va fi soluționat pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din România. Orice reclamație se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care evenimentul cauzator de prejudicii s-a cunoscut sau trebuia să fie cunoscut. 
8. Încetarea campaniei promoționale Campania promoțională poate fi întreruptă în caz de forță majoră sau în cazul unei decizii unilaterale luate de către Organizator, anunțată în prealabil pe site-ul www.veluxshop.ro. 
9. Regulamentul campaniei promoționale Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după afișarea pe site-ul www.veluxshop.ro. 
Regulamentul campaniei promoționale „BLACK FRIDAY” este disponibil pe site-ul www.veluxshop.ro în data de 22 noiembrie 2021 sau poate fi solicitat Organizatorului. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informații suplimentare cu privire la Regulamentul Oficial, trimite întrebările tale la adresa campanie@velux.com. 
S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L. 
Noemi Ritea, Manager General