Cum te putem ajuta?

Îți mulțumim pentru interesul acordat produselor VELUX. Accesează link-urile din stânga și din josul acestei pagini pentru a găsi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de modul de achiziție a rulourilor VELUX prin intermediul magazinului online.

Prevederi legale

Acest site este realizat, aparţine şi este modificat de către VELUX România S.R.L., Str. Turnului nr. 5, Coresi Business Park, cladirea T42, modul A3, 500152 Braşov, o companie care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi având sediul în România, în scopul oferirii de informaţii privitoare la produsele şi serviciile VELUX.

Materialul conţinut de acest site

Înainte de a accesa acest site sau de a descărca materiale conţinute de acesta, trebuie să luaţi măsurile necesare pentru a vă asigura că sistemul computerului dumneavoastră îndeplineşte cerinţele tehnice pentru efectuarea acestor operaţiuni. Este recomandabil să vă asiguraţi de compatibilitatea cu software-ul utilizat de dumneavoastră şi să luaţi măsurile necesare pentru ca descărcarea de materiale sau accesarea site-ului să nu interfereze şi să prejudicieze funcţionarea sistemului computerului dumneavoastră. S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că materialul conţinut pe acest site este cât mai complet, exact şi actual posibil. Totuşi, pentru completări ale informaţiilor şi asistenţă nu ezitaţi să contactaţi VELUX România. Materialul postat pe site este proprietatea VELUX. Reproducerea acestui material sau a unei părţi a lui cu scop comercial este strict interzisă, cu excepţia cazului în care reproducerea se face în scop personal, necomercial. Nu se acordă dreptul de folosire sau reproducere a acestui material decât în scopul strict de navigare-accesare a informaţiilor.

Orice reproducere a oricărei părţi din materialul postat pe site, proprietatea VELUX, în scopuri personale, necomerciale, trebuie să prevadă ca sursă firma VELUX, făcând trimitere la adresa site-ului (http://www.VELUX.com) ), menţionând în reproducere dreptul de copyright "© 2005 VELUX Group". Textele, fotografiile, filmele, desenele, graficele, sunetele, informaţiile sunt protejate prin drept de autor (copyright) şi sunt proprietatea sau sunt folosite sub licenţă de către VELUX. Logo-urile, sloganurile etc. sunt folosite sub licenţă de către Grupul VELUX. Produsele prezentate şi procesele tehnologice descrise pe acest site pot face obiectul drepturilor de proprietate industrială sau a altui tip de proprietate, incluzând brevetele de invenţie, folosit sub licenţă de VELUX. VELUX nu acordă nici o licenţă de folosire a drepturilor sale de proprietate intelectuală. VELUX supraveghează cu atenţie orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală şi a altor drepturi exclusive ce-i aparţin, uzitând de toate mijloacele legale şi procedurale pentru împiedicarea unor asemenea folosiri neautorizate.

Materialul utilizat prin acest site culege informaţii cu caracter non-personal privitoare la utilizatorii acestui site în scopul de a actualiza informaţiile şi de a îmbunătăţi calitatea site-ului, pentru a vă oferi o experienţă unică şi materialul cel mai relevant prin vizitarea acestui site. Informaţiile personale sunt obţinute doar prin introducerea voluntară de către vizitatori. Aceste informaţii se referă la nume, adresă, număr de telefon şi adresă de e-mail şi vor fi folosite strict în scopul pentru care au fost introduse, exceptând cazurile în care aţi consimţit în mod expres la o utilizare mai largă a acestor date. Atât informaţiile non-personale, cât şi cele personale sunt considerate confidenţiale de către firma VELUX şi nu vor fi vândute, închiriate sau comunicate în nici un alt mod către o terţă parte. Orice material primit de VELUX prin intermediul acestui site este considerat neconfidenţial. VELUX va reproduce şi va folosi acest material fără restricţii, inclusiv ideile pentru produse sau metode de producţie conţinute în asemenea materiale.

Link-uri către alte site-uri

Când folosiţi un link din acest site pentru a accesa un alt site, părăsiţi automat site-ul VELUX. Site-ul nou accesat este independent, iar conţinutul său nu este controlat în nici un fel de VELUX. Prin furnizarea link-urilor de pe acest site, VELUX nu oferă nicio garanție cu privire la informaţiile cuprinse în site-ul în care va intra și nu îți asumă responsabilitatea pentru pierderile directe sau indirecte, rezultate din intrarea sau navigarea pe astfel de site-uri sau pentru posibile prejudicii cauzate prin accesarea sau descărcarea de materiale de pe acest site-uri. VELUX nu consideră ca fiind responsabilitatea sa să prevadă aceste prejudicii sau să îndepărteze respectivul link de pe site-ul său. Link-uri către alte site-uri. În afară de link-urile către acest site agreate de VELUX cu partenerii săi, pot exista şi direcţionări neautorizate către www.VELUX.ro. Pentru acestea din urmă, VELUX nu îşi asumă responsabilitatea.

Alte prevederi legale

Vizitând anumite pagini de pe acest site puteţi întâlni alte prevederi legale specifice, adiţional acestor prevederi generale. Aceste prevederi generale nu sunt restricţionate sau modificate de nicio altă prevedere specifică.© 2001, 2008 VELUX Group.